Görme Engelliler

Temiz Sınıf, Temiz Okul, Tertemiz Bir Çevre Projesi

Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından " Temiz Sınıf, Temiz Okul, Tertemiz Bir Çevre Projesi" başlatılmıştır. Projede başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirildi.

 

HARMANDALI İLKOKULU

 

‘TEMİZ SINIF, TEMİZ OKUL, TERTEMİZ BİR ÇEVRE’PROJESİ

 

2013 2014

 

PROJE TAKVİMİ:

 

YAPILACAK İŞ

YAPILACAK TARİH

KOORDİNASYON

Temiz sınıfların seçimi

Her hafta komisyonca belirlenen gün

Temiz Sınıf Seçme Komisyonu

Çevre temizliği ile ilgili pankartların hazırlanması

Sürekli

Sınıf öğretmenleri gözetiminde öğrencilerce

Mahallede çevre temizliği yapılması

6 Mayıs 2014

Öğretmenler gözetiminde öğrencilerceler

Temizliği Koruma

Sürekli

Öğretmen ve Öğrenciler

Ödüllendirme süreci

Her hafta

Okul idaresi tarafından haftanın en temiz sınıfına ve temizlik konusunda duyarlı her öğrenciye

 

PROJENİN AMACI:

 

1- Çocuklarımıza önce kişisel temizlik alışkanlıklarını en kalıcı şekilde kazandırmak,

 

2- ‘Okulumuz evimizdir’ düşüncesini kabullenmiş ve ona göre okula aidiyet duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmek,

 

3- Öğrencilerimize ve köylülerimize yaşadıkları yerin temizliğinin kendi kişiliklerini yansıttığı bilincini yerleştirmek,

 

4-Geleceğin gıptayla bakılan, temizliğiyle anılan köyünü meydana getirmek.

 

PROJENİN GEREKÇESİ:

 

Okullarda sağlanan çevre standartları ve hijyen, çocuklarda sağlığın eğitimdeki başarısının önemli belirleyicileridir. Çocuklar bir yılın yarıdan fazlasını okul ve yakın çevresinde geçirmektedir. Bu zaman içinde de fiziksel ve zihinsel gelişimleri bu çevreden önemli ölçüde etkilenmektedir. Okul sağlığı kapsamında çevre; okul binası ve sınıflar, okulun yakın çevresi, tuvaletler, havalandırma, aydınlatma gibi fiziksel ve psikososyal çevre olarak gruplandırılabilir.

 

Çocuklar okulda çeşitli yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyle temasta bulunmakta, aynı tuvaletleri, kantini kullanmaktadır. Dolayısıyla okula taşınan ve orada üreyen mikropların yaygın transferine neden olmaktadırlar.

 

Başta grip olmak üzere; bulaşıcı hepatitler, döküntülü viral (solunum) enfeksiyonları, bağırsak parazitleri gibi birçok bulaşıcı hastalık, eğer dikkat edilmezse okul ortamında kişiden kişiye kolayca yayılabilir. Bu hastalıklar, sadece öğrencilerle sınırlı kalmaz, onlardan ailelerine ve tüm topluma yayılabilir. Bu bakımdan okullarda temizlik ve hijyen, toplum sağlığı açısından da çok önemlidir.

 

Mikrobik üremenin ve yayılmanın en yüksek olduğu tuvalet gibi alanlarda hijyene dikkat edilmesi ve bu yerlerde çalışanlara eğitim verilmesi gerekmektedir.

 

Tuvalet ve lavaboların temizliği okullarda en önemli kısımdır.

 

Binlerce çocuğumuzun okuduğu okullarda bulunan tuvaletlerin temiz ve bakımlı olması çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Okullar her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da duyarlı ve örnek olmalıdır. Özellikle tuvalet temizliği gibi toplumumuzda eksik olan bir alanda okullarda verilecek eğitimin önemi büyüktür. Çünkü temizlik eğitimi ailede başlar ve okulda devam eder.

 

Tuvaletleri bakımsız ve temiz olmayan bir okulda verilecek eğitimin yarar sağlaması beklenemez. Çünkü çocuklar her konuda olduğu gibi temizlikte de, bulundukları ortamları model alırlar. Bu nedenle tüm okulların tuvaletleri temiz, hijyenik ve bakımlı olmalıdır. Temiz ve hijyenik olmayan tuvaletler insan sağlığını bozacak hastalıklara neden olmakta bu da iş kaybı, derslere devamsızlık gibi olumsuzlukları beraberinde getirerek eğitimdeki başarıyı etkilemektedir.

 

Temiz ve hijyenik ortamların okul gibi eğitim kurumlarında önemi çok büyüktür. Çocuklar hayatları boyunca örnek ve model alacakları davranışları bulundukları yakın çevreden ve iletişimde bulundukları kişilerden öğrenir. “Aile” çocuğun ilk karşılaştığı, “Okul” da ikinci karşılaştığı model ortamlardır. Bu nedenle, okuldaki ve evdeki eğitim ortamları önem taşımaktadır. Evdeki ve okuldaki tuvaletlerin de eğitim ortamına dönüştürülmesi gerekir.

 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

 

1- Öğrenciler

 

2- Çevre halkı

 

PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ:

 

1- Temiz Sınıf Seçim Komisyonu kurulması

 

2- Komisyonca her hafta en temiz sınıfın belirlenmesi ve törenlerde o sınıfın öğretmeni ve sınıf başkanına beyaz bayrağın teslim edilmesi

 

3- Temizlik ile ilgili pankartların hazırlanması

 

4- Okul çevresinin öğrencilerce pankartlar eşliğinde temizlenmesi

 

5- Ödüllendirme süreci

 

PROJE HAZIRLANIRKEN KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR:

 

1- Öğrencilerde temizlik ile ilgili yanlış alışkanlıkların aşılması zaman alabilir,

 

2- Okulda verilen temizlik eğitimi evde desteklenmezse olumlu davranışlar dönütü geç elde edilebilir

 

3- Velilerde ‘Böyle gelmiş böyle gider’ mantığını aşmak zaman alabilir

 

KARŞILAŞILACAK ZORLUKLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

 

1- Ne kadar zaman alırsa alsın sabırlı bir şekilde eğitim verilmeye devam edilecek,

 

2- Öğrenciler ödüllendirme yoluyla temiz olmaya teşvik edilecekler

 

3- Her öğrenci gönüllü bir temizlik müfettişi olacak ve gerekli zamanlarda gerekli kişilere uyarılarda bulunacak

 

4- En fazla haftanın en temiz sınıfı seçilen sınıf, o sınıfın öğretmeni ve o sınıf öğrencilerinin velileri yıl sonunda geziye götürüleceklerdir.

 

PROJDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

 

1- Daha sağlıklı bir nesil yetişecektir,

 

2- Temiz ortamda eğitim gören öğrenciler kendilerini daha değerli hissedecekler, bu da ders başarılarında artışa vesile olacaktır.

 

3- Öğrencilerin okula karşı aidiyet duygusu artacak ve disiplin sorunlarında azalma gözlemlenecektir.

 

4- Çevre halkının okula karşı tutumunda olumlu değişiklikler gözlemlenecektir.

 

PROJENİN HAZIRLANMA SÜRECİ:

 

1- Okul idaresince, başkanlığını müdür yardımcısının yaptığı ve her hafta en temiz sınıfı seçen ‘Temiz Sınıf Seçme Komisyonu’ kuruldu.

 

2- Komisyon tarafından temiz sınıf seçilme kriterleri belirlendi.

 

3- Her hafta düzenli olarak o haftanın en temiz sınıfı seçildi.

 

4- Sene sonunda en fazla temiz sınıf seçilen sınıf, o sınıfın sınıf öğretmeni ve velileri geziye götürüleceklerdir.

 

SONUÇLAR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN TEMİZ SINIF SEÇİMİ

 

Okulumuz sağlık temizlik kulübü tarafından en temiz sınıf seçimi etkinliği başlatılmıştır. Aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda her hafta bir sınıfımız ayın en temiz sınıfı olarak seçilecek. Dönem sonunda en çok birinci olan sınıfa sürpriz bir hediye verilecektir.

 

ÇALIŞMASININ AMACI

 

  • Okulumuz öğrencilerine temizlik bilincinin kazandırılması,
  • Daha temiz bir okul ortamı oluşturulması
  • Öğrencilerimizin temizliğe önem verme ve çevresini temiz tutma alışkanlığı kazanmaları

 

UYGULAMA

 

  • Okulumuzda, her hafta bir sınıfımız temizlik ve düzenine göre değerlendirilerek ayın "haftanın en temiz sınıfı" seçilecektir.
  • Puanlama kulüp öğrencileri yapılarak, verilen puanların ortalaması alınır. En yüksek puanı alan sınıf seçilir.
  • Haftanın en temiz sınıfı seçilmiş olan sınıf/sınıflar diğer haftalarda tekrar seçilebilir.
  • Seçimler her hafta yapılacaktır.
  • Puanlamada her kritere için (en az 0 en fazla 20 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

 

EN TEMİZ SINIF SEÇME KRİTERLERİ

PUANLAMA KRİTERLERİ

PUAN

ALINAN PUAN

Yazı tahtasının temizliği

20

 

Sınıf Sıralarının düzeni

20

 

Sınıf içi (zemin) temizlik ve düzeni

20

 

Sıra altlarının temizliği

20

 

Çöp kutusunun dolu olmaması ve etrafının temiz olması

20

 

 

Filiz ÖZKILIÇ

 

Proje Sorumlusu

 

16/09/2013

 

Ali CİVCİR

 

Okul Müdürü